Riverdating
Riverdating
Riverdating
Picto
27 > 28 NOV. 2019
België - Het Congrespaleis van Luik
Inloggen
Inschrijven
Het evenement bij uitstek voor de Europese binnenvaart en multimodale logistiek.
Picto
27 > 28 NOV. 2019
België - Het Congrespaleis van Luik
Inloggen
Inschrijven
Het evenement bij uitstek voor de Europese binnenvaart en multimodale logistiek.

Wettelijke vermeldingen

Credits
De vormgeving en de inhoud van deze site vormen samen een werk dat beschermd is door de geldende wetten op Intelecueel eigendom, waarvan PROXIMUM Group houder is. De benamingen, aanduidingen en logo’s zijn, behoudens bijzondere aanwijzingen, gedeponeerde merken van PROXIMUM Group.

Deze website wordt bewerkt door : PROXIMUM Group
Maatschappelijke zetel : 855 Avenue Roger Salengro 92 370 Chaville – FRANCE
Tel : +33 (0)1 46 90 00 01
Email : info@proximumgroup.com

Concept, realisatie : PROXIMUM Group
Inhoud : PROXIMUM Group
Hosting : OVH

De onderneming PROXIMUM Group is ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van Parijs, onder het nummer 424 540 441 RCS Nanterre.

RGPD
Het beschermen van de gegevens die door de Vimeet-applicatie werden gegenereerd, was al een integraal onderdeel van onze ethische waarden. We hebben niet gewacht tot het Europese project van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit zou doen. We ondersteunen onze klanten bij het beheren en beveiligen van hun Vimeet-gerelateerde gegevens door ze de beste werkwijzen te laten toepassen en hen te helpen voldoen aan nieuwe Europese wetten. Zoek de officiële wet van de RGPD HIER.

Passieve gegevensverzameling
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-technologie en maakt geen gebruik van permanente cookies die zich op uw harde schijf bevinden. Als u zich wilt afmelden voor Analytics, gaat u naar het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google, die een koppeling bevatten naar de afmeldingspagina van Analytics.
Analytics kan de volgende gegevens verzamelen:
• Paginadata: domein, pad, paginatitel
• Gebruikersgegevens: Tijdzone
• Navigatiegegevens: oorspronkelijke URL, ID met één weergavepagina
• Browser-gegevens: hoogte en breedte van het scherm, user-agent
• Interactiegegevens: hoogte en breedte van de pagina
• Gebeurtenisgegevens
Deze gegevens zijn nog steeds van toepassing op de anonimisering van IP-adressen.

Bevoegdheidsclausule
Deze site is onderhevig aan de Franse wet. In geval van geschil zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de site (tekst, grafieken, beeldmateriaal, enz.) is louter informatief en indicatief. Ondanks alle zorg die aan de realisatie en de juistheid van deze site wordt besteed, met name de update van de online informatie, kan deze site geen contractueel document vormen en kan hij geen aanleiding geven tot enige gerechtelijke actie. PROXIMUM Group kan de betrouwbaarheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld van de internetgebruikers niet garanderen. Bijgevolg kan PROXIMUM Group niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheid en/of weglating van de informatie of delen van de informatie die op deze site online wordt gezet. Om over up-to-date en exacte informatie te beschikken en na te gaan of de op deze site verspreide informatie juist en geüpdatet is, bevelen wij u aan om de vraag rechtstreeks aan een projectleider te stellen via de rubriek Contact. Alleen de algemene deelnamevoorwaarden, eigen aan elk evenement, zijn contractueel. Deze algemene deelnamevoorwaarden zullen u bij uw inschrijving worden meegedeeld en moeten worden gelezen en goedgekeurd. PROXIMUM Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, voortkomend uit de toegang tot en/of het gebruik van de site door een internetgebruiker, of voor de ontoegankelijkheid ervan.

Hyperlink
Voor het plaatsen van een hypertekstlink naar deze site is voorafgaande, schriftelijke toestemming van PROXIMUM Group vereist. Niet alle sites met een hypertekstlink naar deze site vallen onder de controle van PROXIMUM Group. PROXIMUM Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor sites met een hyperlink naar deze site en wijst alle verantwoordelijkheid met betrekking tot hun inhoud en gebruik af.

Wijziging
Deze wettelijke vermeldingen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en/of aangepast. PROXIMUM Group verbindt zich ertoe om u binnen de kortste termijn van deze wijzigingen op de hoogte te brengen en nodigt u uit om deze bepalingen geregeld te raadplegen. Voor extra informatie kunt u zich wenden tot PROXIMUM Group, 855 Avenue Roger Salengro - 92 370 Chaville - FRANKRIJK.